Uspešna izvedba projekta Start the change


V tem šolskem letu smo sodelovali v projektu Start the Change, ki je potekal pod okriljem mladinskih delavcev Amnesty International Slovenije. V mladinsko skupino je bilo vključenih 6 dijakinj, ki so skozi celo leto osvajale znanja o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z migracijami in globalno neenakostjo, predvsem pa se opolnomočile za aktivno državljanstvo. Slednjega so nato v juniju izkazale z organizacijo lokalnih aktivnosti. Verjamemo namreč, da je mogoče sodobne globalne probleme rešiti le v sodelovanju z drugimi v svojih skupnostih. Ugotovili smo, da je eden najbolj perečih problemov na globalni ravni opustošenje okolja in nebrzdano izkoriščanje surovin, zato smo se odločili, da bodo o tem informirali čim več mladih. Organizirali smo serijo delavnic na svoji in drugih šolah v Piranu, na katerih so mlade tudi pozvali k sodelovanju pri naslavljanju skupnih problemov oziroma konkretneje problema zmanjševanja uporabe plastike. Uspešen projekt bomo nedvomno nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu.

 1

2

 

Sodelovanje z organizacijo Amnesty International v projektu Start the change, mi je prineslo veliko novih izkušenj in prav tako občutek odgovornosti lastnega vpliva na zavedanje in ozaveščenost drugih. Res je, da mi je udeležba na sestankih vzela več prostega časa, vendar sem po drugi strani napredovala pri javnem nastopanju, samozavesti, samostojnosti in tudi timskem delu. Vesela sem, da sem del tega projekta.

Gaja Ramič, 3. A

 

V letu 2018/19 sem sodelovala pri mednarodnem projektu Start the Change, pri katerem smo razpravljali o temi trajnostnega razvoja in se pri tem bolj podrobno osredotočili na podnebne spremembe. Na temo teh smo izvedle tudi delavnice na srednji in osnovni šoli. Septembra pa se bom udeležila Start the Change združenja mladih iz 12 držav, ki bo na Lampedusi.

Andreja Dunović, 3. A