Projektni pouk


Na Gimnaziji Piran se precejšen del pouka zlasti v prvih treh letnikih izvede projektno in v strnjenih sklopih.

Projektni pouk ni interesna dejavnost, ampak alternativno izveden pouk vsebin iz učnih načrtov, zato je udeležba obvezna.


PROJEKTNI POUK V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

PROJEKT

LETNIK

ČAS IZVEDBE

Vodne aktivnosti

Prvi

September

Grški teden

Prvi

Februar

Naravoslovni tabor Bohinj

Drugi

September

Dan jezikov

Prvi

September

Romantika

Drugi

Februar

Evropska unija

Tretji

November

Piran

Tretji

Februar

Škocjanski zatok

Tretji

Marec