Uspeh na splošni maturi 2019


Spomladanskega roka letošnje splošne mature se je na gimnaziji v Piranu udeležilo  43 dijakinj in dijakov, uspešnih je bilo 42 kandidatov ali 98%. Šolsko povprečje znaša 19.3 točke. Tudi letos imamo zlatega maturanta, to je Erik Lipej, ki je dosegel 30 točk. Izpostaviti pa moramo tudi Vasjo Ugrinca, ki je dosegel pri ruskem jeziku 99% vseh možnih točk. Zelo dobro pa sta se odrezali tudi Billie Ann Dhanjal in Ana Vozila, ki sta pri španščini dosegli 91 vseh možnih točk.

Poleg naštetih imamo na šoli še 8 odličnih dijakov Marcel Primožič, Jernej Sabadin, Ines Fabris  Piščanec, Zala Starc, Ana Vozila, Sara Tripar, Brina Jakomin in Timotej Sotošek, 20 prav dobrih dijakov, 9 dobrih in 3 zadostne dijake.

Vsem maturantkam in maturantom čestitamo in želimo uspešno življenjsko pot tudi v prihodnje.