Ribič naj bo!


Od julija 2019  smo na GEPŠ Piran kot vodilni partner vključeni v projekt RIBIČ NAJ BO! (Usposobljen, ozaveščen in varen ribič naj bo). Projekt se bo izvajal vse do 1. 12. 2021, vrednost operacije pa je 252.906,13€, z 85% deležem sofinanciranja.

CILJ projekta:

Diverzifikacija ribištva v povezavi s turizmom.

Za dosego cilja bomo v projektu nabavili potrebno opremo in preko usposabljanj izboljšali kompetence ribičev za upravljanje s čolni. V namen izboljšave kompetenc ribičev bomo s partnerji v projektu izvedli naslednja usposabljanja (PRIJAVA):

  • Upravljanje s čolni

  • Upravljanje z radijsko ladijsko postajo

  • Osnovno usposobljenost za delo na ribiškem plovilu in ostalih ladjah

Operacija je namenjena:

  • ribičem in osebam, ki imajo namen postati ribiči
  • dijakom srednje pomorske  šole ( plovbni tehnik)
  • organizacijam civilne družbe, ki so v povezavi in odvisni od morja

 

Vpliv operacije na LAS ISTRA : približati ribištvo kot poklic in okrepiti zdrav odnos do morja s poudarkom na trajnostnem razvoju!

Poudarek vloge ribištva kot gospodarske dejavnosti in kulturne dediščine ter pomeni rib v prehrani kot gastronomski zaklad!

Posebno pozornost pa bomo v projektu in na usposabljanjih posvetili varnosti. Kako ribiči in pomorščaki skrbijo za svojo in našo varnost, preberite na VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Novičke:

 

REZULTATI PROJEKTA (že izvedene aktivnosti):

- nabava opreme (oprema za učilnico za ladijsko zdravstvo, simulatorji, reševalna oprema, obleke za izvajanje usposabljanj v morju...),

- vzpostavitev učilnice za ladijsko zdravstvo,

- priprava in izdelava gradiv za usposabljanja,

- izvedba raziskovalne naloge, 

- izvedba usposabljanj (1x Osnovno usposabljanje za delo na ladji, 4 x Voditelj čolna, 2x VHF GMDSS, 2x Mornar motorist),

- izvedba več kot 15 predstavitev na osnovnih šolah,

- izvedba 15 izhodov na morje za dijake in druge udeležence

 

TRENUTNO POTEKA (AKTIVNOSTI V PRIPRAVI in aktivnem izvajanju):

- izvedba 3 izvedb Osnovnega usposabljanja za delo na ladji,

- izvedba 2 izvedb usposabljanj za Mornarja Motorista,

- Izvedba 2 izvedb usposabljanj za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS,

- izhodi na morje za dijake in druge udeležence,

- predstavitve projekta in poklica ribič na osnovnih šolah.