Obisk pisatelja Gorana Vojnovića


V petek, 19. 3. 2021 je našo šolo (po ZOOM-u) obiskal 𝗽𝗶𝘀𝗮𝘁𝗲𝗹𝗷 𝗚𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗩𝗼𝗷𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰́, avtor romana Ⓕⓘⓖⓐ, ki ga imajo maturantje letos na maturi. Maturantje so bili navdušeni, kar priča tudi spodnji zapis dijaka Huga Leva.

"𝘗𝘦𝘵𝘦𝘬, 19. 3. 2021, 𝘣𝘰 𝘻𝘢𝘮𝘦 𝘪𝘯 𝘻𝘢 𝘰𝘴𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘎𝘪𝘮𝘯𝘢𝘻𝘪𝘫𝘦 𝘗𝘪𝘳𝘢𝘯 𝘻𝘢 𝘷𝘦𝘥𝘯𝘰 𝘰𝘴𝘵𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘫𝘦𝘵𝘯𝘢 𝘢𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪𝘫𝘢 𝘯𝘢 𝘴𝘷𝘦𝘵 𝘬𝘯𝘫𝘪𝘻̌𝘦𝘷𝘯𝘰𝘴𝘵𝘪. 𝘜𝘳𝘰 𝘴𝘭𝘰𝘷𝘦𝘯𝘴̌𝘤̌𝘪𝘯𝘦 𝘴𝘮𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘪𝘭𝘦𝘨𝘪𝘳𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘻̌𝘪𝘷𝘦𝘭𝘪 𝘷 𝘥𝘳𝘶𝘻̌𝘣𝘪 𝘎𝘰𝘳𝘢𝘯𝘢 𝘝𝘰𝘫𝘯𝘰𝘷𝘪𝘤́𝘢, 𝘢𝘷𝘵𝘰𝘳𝘫𝘢 𝘳𝘰𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘍𝘪𝘨𝘢, 𝘬𝘪 𝘨𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘣𝘪𝘳𝘢𝘮𝘰 𝘻𝘢 𝘭𝘦𝘵𝘰𝘴̌𝘯𝘫𝘰 𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘰. 𝘚𝘱𝘳𝘢𝘴̌𝘦𝘷𝘢𝘭𝘪 𝘴𝘮𝘰 𝘨𝘢, 𝘬𝘢𝘬𝘰 𝘳𝘢𝘻𝘳𝘦𝘴̌𝘪𝘵𝘪 𝘨𝘰𝘳𝘥𝘪𝘫𝘴𝘬𝘦 𝘷𝘰𝘻𝘭𝘦 𝘳𝘰𝘮𝘢𝘯𝘢, 𝘯𝘫𝘦𝘨𝘰𝘷𝘢 𝘱𝘰𝘫𝘢𝘴𝘯𝘪𝘭𝘢 𝘱𝘢 𝘴𝘰 𝘯𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪𝘤̌𝘢𝘭𝘢, 𝘥𝘢 𝘮𝘦𝘤̌ 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘬𝘦 𝘯𝘪 𝘳𝘦𝘴̌𝘪𝘵𝘦𝘷. 𝘙𝘢𝘷𝘯𝘰 𝘻𝘢𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦𝘯𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘯𝘦𝘥𝘰𝘬𝘰𝘯𝘤̌𝘢𝘯𝘦 𝘻𝘨𝘰𝘥𝘣𝘦 𝘷 𝘍𝘪𝘨𝘪 𝘴𝘰 𝘯𝘢𝘫𝘱𝘰𝘮𝘦𝘮𝘣𝘯𝘦𝘫𝘴̌𝘪 𝘪𝘻𝘻𝘪𝘷 𝘪𝘯 𝘵𝘶𝘥𝘪 𝘣𝘳𝘢𝘭𝘯𝘰 𝘻𝘢𝘥𝘰𝘴̌𝘤̌𝘦𝘯𝘫𝘦, 𝘬𝘪 𝘫𝘶 𝘯𝘢𝘮 𝘫𝘢𝘴𝘯𝘪 𝘰𝘥𝘨𝘰𝘷𝘰𝘳𝘪 𝘯𝘪𝘬𝘰𝘭𝘪 𝘯𝘦 𝘣𝘪 𝘮𝘰𝘨𝘭𝘪 𝘯𝘶𝘥𝘪𝘵𝘪. 𝘖 𝘳𝘰𝘮𝘢𝘯𝘶 𝘯𝘪𝘴𝘮𝘰 𝘪𝘻𝘷𝘦𝘥𝘦𝘭𝘪 𝘯𝘪𝘤̌, 𝘢 𝘩𝘬𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘷𝘴𝘦. 𝘗𝘪𝘴𝘢𝘵𝘦𝘭𝘫𝘦𝘷𝘦 »𝘳𝘦𝘴̌𝘪𝘵𝘷𝘦 𝘯𝘢𝘴̌𝘪𝘩 𝘵𝘦𝘻̌𝘢𝘷« 𝘱𝘢 𝘴𝘰 𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘴𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘪𝘬𝘢 𝘯𝘢 𝘪 𝘴𝘱𝘳𝘰𝘴̌𝘤̌𝘦𝘯𝘦𝘮𝘶 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘫𝘦𝘵𝘯𝘦𝘮𝘶 𝘷𝘻𝘥𝘶𝘴̌𝘫𝘶 𝘮𝘦𝘥 𝘱𝘰𝘨𝘰𝘷𝘰𝘳𝘰𝘮 𝘻 𝘦𝘯𝘪𝘮 𝘯𝘢𝘫𝘣𝘰𝘭𝘫 𝘱𝘳𝘪𝘻𝘯𝘢𝘯𝘪𝘩 𝘴𝘭𝘰𝘷𝘦𝘯𝘴𝘬𝘪𝘩 𝘱𝘪𝘴𝘢𝘵𝘦𝘭𝘫𝘦𝘷 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘻̌𝘪𝘴𝘦𝘳𝘫𝘦𝘷 𝘯𝘢𝘴̌𝘦𝘨𝘢 𝘤̌𝘢𝘴𝘢. 𝘕𝘦 𝘨𝘭𝘦𝘥𝘦 𝘯𝘢 𝘵𝘰, 𝘢𝘭𝘪 𝘫𝘦 𝘨𝘰𝘷𝘰𝘳𝘪𝘭 𝘰 𝘰𝘴𝘦𝘣𝘯𝘪𝘩 𝘢𝘭𝘪 𝘢𝘬𝘵𝘶𝘢𝘭𝘯𝘪𝘩 𝘥𝘳𝘶𝘻̌𝘣𝘦𝘯𝘪𝘩 𝘷𝘱𝘳𝘢𝘴̌𝘢𝘯𝘫𝘪𝘩, 𝘯𝘢𝘴 𝘫𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪𝘤̌𝘢𝘭 𝘴 𝘴𝘷𝘰𝘫𝘰 𝘪𝘴𝘬𝘳𝘦𝘯𝘰𝘴𝘵𝘫𝘰 𝘪𝘯 𝘯𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘪𝘥𝘰𝘣𝘪𝘭.

𝘝 𝘪𝘮𝘦𝘯𝘶 𝘷𝘴𝘦𝘩 𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘰𝘷 𝘴𝘦 𝘮𝘶 𝘻𝘢𝘩𝘷𝘢𝘭𝘫𝘶𝘫𝘦𝘮 𝘻𝘢 𝘰𝘥𝘭𝘪𝘤̌𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘨𝘰𝘷𝘰𝘳, 𝘴𝘬𝘰𝘻𝘪 𝘬𝘢𝘵𝘦𝘳𝘦𝘨𝘢 𝘴𝘮𝘰 𝘴𝘱𝘰𝘻𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘻𝘢𝘯𝘪𝘮𝘪𝘷𝘦𝘨𝘢 𝘤̌𝘭𝘰𝘷𝘦𝘬𝘢, 𝘪𝘻𝘫𝘦𝘮𝘯𝘦𝘨𝘢 𝘢𝘷𝘵𝘰𝘳𝘫𝘢, 𝘬𝘪 𝘫𝘦 𝘵𝘢𝘬𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘫𝘢𝘵𝘦𝘭𝘫𝘴𝘬𝘪 𝘰𝘣𝘳𝘢𝘻 𝘦𝘯𝘦 𝘯𝘢𝘫𝘻𝘢𝘩𝘵𝘦𝘷𝘯𝘦𝘫𝘴̌𝘪𝘩 𝘱𝘳𝘦𝘪𝘻𝘬𝘶𝘴̌𝘦𝘯𝘫, 𝘱𝘳𝘦𝘥 𝘬𝘢𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘮𝘰 𝘭𝘦𝘵𝘰𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘦𝘯𝘪 𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘫𝘦."