Vizija Gimnazije Piran

Gimnazija Piran je sodobna šola, ki:

  • se s spoštljivim vzajemnim odnosom posveča posamezniku
  • z dogovorom postavlja skupna pravila in vzgaja odgovornost
  • omogoča izražanje in zagovarjanje lastnega mnenja ter spoštuje drugačnost
  • vzgaja občutek varnosti in pripadnosti šoli
  • skrbi za okolje.