Naj učiteljica globalnega učenja 2023

Za našo organizacijo je navdih učiteljica, ki v šolski prostor na edinstven način vnaša aktualne teme globalnih izzivov in spodbuja mlade k razmišljanje in aktivnemu državljanstvu – in da to neumorno in zvesto počne že mnogo let.  Mladim daje možnosti za osebni razvoj preko različnih projektov in aktivnostih, ki jih organizira, obenem s tem nudi možnost za družbeni razvoj. Dijakom_injam  širi obzorja preko tem globalnega učenja, ki jih vpelje v šolski prostor, preko kreativnih metod dela, ki mlade vzpodbujajo k debati, premišljevanju in samostojnemu udejstvovanju v lokalni in širši skupnosti. V vseh letih skupnega sodelovanja je prof. Štemberger, kljub obilici drugim obveznostim, vedno našla čas za pilotiranje aktivnosti, ki smo jih razvijali v projektih. Njene povratne informacije, tudi v mednarodnih evalvacijah, so bile dragocen vir za nadgradnjo vsebin, ki smo jih oblikovali. V vseh teh letih je bila vedno pripravljena pomagati in priskočiti na pomoč pri oblikovanju in izvedbi  vsebin. Nesebično deli svoja znanje in ideje, kot spoznanja, ki jih pridobi pri poučevanju, kar nam omogoča, da naše delo lažje približamo šolski publiki, za mlade pa oblikujemo take aktivnosti, ki jih pritegnejo in so se jih z veseljem pripravljeni udeleževati. Največja dodana vrednost sodelovanja je vedenje, da nekdo spremlja in ceni naše delo in uporablja naša gradiva, ob zavedanju, da je v teh časih izredno pomembno vnašati vsebine globalnega učenja in človekovih pravic v šolski kurikulum. Osebno s svojim empatičnim zgledom in zavedanjem širi znanja med dijaki_injami in jim omogoča praktične izkušnje globalne povezanosti in aktivnega empatičnega državljanstva. 

Kot profesorica zgodovine in sociologije zna na kreativen način povezati aktualne teme globalnega učenja in človekovih pravic in mlade spodbuditi k razmisleku in dejanjih za boljši svet.