Še nekaj novoletnih utrinkov

Dijaška skupnost je v Piranu na stojnici zbirala prostovoljne prispevke za svoje izdelke. Organizirali so tudi Božičkovo pošto, preko katere so si dijaki z obeh šol in iz vseh oddelkov med sabo izmenjali prijazna novoletna voščila.