Šola želi povezovati stike z gospodarstvom in strokovnimi ustanovami v domačem in mednarodnem okolju ter s tem gojiti svojo prepoznavnost. Dijakom hoče zagotavljati pouk z aktivnimi metodami in oblikami dela ter vzgojiti dijaka, ki je vedoželjen, delaven, odgovoren in razgledan v stroki ter širše.