V ponedeljek, 3. junija, in torek, 4. junija 2018, je v mestu Teramo v Italiji potekal drugi delovni sestanek v sklopu Erasmus+ projekta Creator. V projektu sodeluje naša šola od novembra 2017. Cilj projekta Creator je skozi projektno nalogo (v tem primeru bo šlo za realen izziv podjetja) dvigniti podjetniške kompetence dijakov srednjih tehničnih šol.
Delovni sestanek je potekal na srednji šoli ISTITUTO D¨ISTRUZIONE SUPERIORE ¨Di Poppa-Rozzi¨, ki je ena izmed petih sodelujočih izobraževalnih ustanov v projektu. Uvodoma so se predstavili predstavniki šole. Nato smo se udeleženci seznanili z dosedanjim delom in ugotovitvami (t.i. intellectual output OI1 in OI2), načrtovali drugi delovni obisk oz. trening za učitelje, ki bo tudi v Italiji in postavili okvirne načrte za izvedbo naslednje faze projekta, iz katerega bodo izhajali OI3 in OI4. Sestanek se je zaključil z ogledom šole.
Drugi dan je bil posvečen pregledu administrativnega, finančnega in organizacijska dela projekta ter za odpravo težav, ki so se pojavile tekom projekta. Projekt vstopa v drugo fazo, v kateri bo skupina dijakov z mentorjem poskušala zaključiti podjetniški projekt, v sodelovanju z lokalnim podjetjem. Udeleženci sestanka smo se pogovarjali, kako čim bolje oglaševati projekt in predvsem kako to ustrezno beležiti, katere so ciljne skupine itd. Na koncu nam je bilo predstavljeno, kako se bo izvajalo ocenjevanje in monitoring učiteljev, dijakov in drugih udeležencev skozi drugo fazo projekta. Dan smo zaključili z ogledom mesta Teramo in okolice.
V projektu sodeluje skupno 5 srednjih tehniških in višjih šol ter partnerske organizacije, ki vodijo projekt. Partnerske organizacije so iz Nemčije, Italije, Hrvaške, Romunije in iz Slovenije naša šola Elektro in pomorska šola Portorož ter STEP Institute iz Ljubljane.