Učbeniki in delovni zvezki 2024/25

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI – šolsko leto 2024/2025

V priponkah si lahko ogledate:
1. Obvestilo in naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada,
2. Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in internega gradiva,
3. Ponudbe knjigarn z linki, kjer lahko naročite delovne zvezke in učbenike za tuje jezike (to seveda lahko uredite tudi osebno v knjigarni).

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI – šolsko leto 2024/2025
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov, naročilnica za učbeniški sklad, ponudbe knjigarn ter vloga za oprostitev plačila učbeniškega sklada za šolsko leto 2024/2025

V priponkah si lahko ogledate:
1. Obvestilo in naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada,
2. Vlogo za oprostitev plačila učbeniškega sklada za šolsko leto 2023/2024 (velja samo za gimnazijski program),
3. Seznam učbenikov in delovnih zvezkov in
4. Ponudbe knjigarn z linki, kjer lahko naročite delovne zvezke in učbenike za tuje jezike (to seveda lahko uredite tudi osebno v knjigarni).