Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2024

 • 15. november 2023
  Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
 • 30. marec 2024
  Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli
 • 19. maj 2024
  Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
 • 25. maj 2024
  Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli
 • 29. maj 2024
  Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
 • 1. junij 2024
  Angleščina – pisni izpit
 • 6. junij 2024
  Drugi predmet – pisni izpit
 • 8. junij 2024
  Matematika – pisni izpit
 • 10. junij 2024
  Nemščina – pisni izpit
 • 11. junij 2024
  Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit
 • Od 10. do 21. junija 2024
  Ustni izpiti in četrti predmet
  OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2024.
 • 4. julij 2024
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
 • 7. julij 2024
  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli