Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

rastem s knjigo
 

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. 

 

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. 

 

Naša šola je v projekt vključena že od samega začetka. Dejavnosti, ki so vključene v projekt, so: obisk knjižnice, ogled kratkega filma o avtorju ali avtorici, branje izbrane knjige, obravnava besedila v šoli, pogovor o vsebini, pisni zapisi dijakov ... Pomemben del tega projekta je tudi darilo - KNJIGA, ki jo dijaki dobijo zastonj. 

 

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

- spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 

- promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,

- spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,

motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter 
- povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.