Izobraževanje profesorjev v Rimu

Od 26. do 28. novembra 2018 so CIAPE in Ilmiofuturo organizirali  izobraževanje na temo učenja na delovnem mestu in sodelovanjem med izobraževalnim in poslovnim svetom. Učitelji zavodov iz Nemčije, Romunije, Slovenije, Hrvaške in Italije so se tako udeležili številnih študijskih obiskov, organiziranih v okviru projekta Erasmus + CREATOR.

 

Mobilnost je bila v ponedeljek, 26. oktobra, na sedežu Junior Achievement Italy odprta z delavnico, ki je preučevala pomen upoštevanja preferenc, ambicij in potreb mladih ob razvijanju izobraževalnih programov na področju podjetniškega izobraževanja. Zelo pogosto podjetniške zamisli mladih izhajajo iz načel uporabnosti, vključenosti in solidarnosti. Prav tako se zdi, da je usposabljanje učiteljev osrednjega pomena, tako da je izobraževalni potencial tečajev resnično učinkovit.

 

V torek 27. oktobra, se je dan začel zjutraj v Portafuturo, kjer je bil raziskan pomen razmišljanja s študenti že od zadnjega leta srednješolskega izobraževanja glede trendov na trgu dela. Pripravlja na oblikovanje dobrih življenjepisov in  seznanja s pravnim okvirom, ki ureja poklicne odnose s podjetji. Dodana vrednost Portafutura je sposobnost postavljanja ljudi na nacionalni in regionalni ravni na trg dela, med katerimi je profilirana skupina študentov v stiku s podjetji, ki ponujajo prosta delovna mesta.
Popoldne smo se seznanili z glavnimi sektorji dejavnosti CIES Onlus. Ustanovljen je bil leta 1983 v Rimu, s ciljem preprečevanja rasizma s pomočjo organiziranja usposabljanj, medkulturnega posredovanja in projektov mednarodnega sodelovanja. Leta 2010 je v okrožju Rima Esquilino začel delovati center za združevanje mladih MaTeMù CIES. Osem let kasneje je še vedno center za umetniško in kulturno rast v neformalnem okolju za mlade vseh kultur. Med letoma 2015 in 2016 je postal Delovno območje za usposabljanje in delo (SOFeL) in usposabljanje v medkulturni gastronomiji MaTeChef. Slednji je dve leti kasneje navdihnil nastanek restavracijskega socialnega podjetja Altrove - Porte aperte sul mondo: kraj tranzita ali pristanek za številne mlade strokovnjake, zveste stranke ... in za naše učitelje.

 

Tridnevni študijski obisk je v spremstvu združenja Euphoria končal v Ostii, na Industrijskem tehničnem inštitutu "Michael Faraday", kjer je gostujoča organizacija z udeleženci delila nekaj pomembnih izkušenj o projektih Erasmus + KA1, v katerih so sodelovali njihovi učenci, s poudarkom na dragocene spretnosti in sposobnosti študentov med pripravništvom v tujini. Faradayjevi učitelji so opisali načine zaposlovanja prisotnih podjetij na tem območju in metode, ki jih je šola izbrala za vzpostavitev sodelovanja z lokalno poslovno skupnostjo. Obisk prostorov FabLab je spodbudil veliko zanimanje udeležencev, ki so se strinjali s potrebo po ponovitvi podobnih izkušenj v kontekstu njihovih zavodov, da bi mladi začeli s poklicnim usposabljanjem in s pomočjo izkustvenega pristopa okrepili spretnosti in kompetence.

 

Dejan Vodopija , Špela Povše Pistotnik, Irena Remec