Intereuropa d.d. bo v šolskem letu 2022/2023 podelila štipendijo enemu dijaku/dijakinji 1. letnika na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli (GEPŠ), Piran, v programu LOGISTIČNI TEHNIK.. 

Pogoji:

• uspešno zaključena osnovna šola (brez ponavljanj)

• stalno bivanje v Obalno kraški regiji

• vpis v program Logistični tehnik

 

Vabimo kandidate, ki jih zanima to šolanje, da oddajo vlogo, ki naj vsebuje:

• prošnjo, življenjepis,

• spričevala osnovne šole (vsaj 7., 8. in 9. razred),

• morebitna priznanja, pohvale za prostočasne aktivnosti,

• potrdilo o vpisu na GEPŠ Piran, smer Logistični tehnik, 1. letnik.

 

Obravnavane bodo vloge, ki bodo v Kadrovsko službo prispele do petka, 10. septembra, 2021. 

Rok za izbiro kandidatov je petek, 24. september 2021.

Z izbranim kandidatom in njegovim zakonitim zastopnikom se bo sklenila Pogodba o štipendiranju za štiri šolska leta, mesečna štipendija za šolsko leto 2021/2022 je € 130,00.

 

Dodatne informacije so na voljo v Kadrovski službi Intereuropa d.d. (Dolores Marolt K. 05 6641 263, gsm: 040 341 190)​