3D modeliranje, 3D tiskanje in 3D skeniranje

Komu je program usposabljanja namenjen:

Program, ki smo ga pripravili zajema module, kjer lahko udeleženci osvojeno znanje iz 3D tehnologij zelo koristno uporabijo v podjetjih, kjer so zaposleni. Osvojeno znanje bo zelo koristno služilo tako obrtnikom, kot srednjim pa tudi večjim podjetjem iz različnih panog. Gre za vsa tista podjetja, kjer se pojavi potreba po hitrem prototipiranju ali pa manjši seriji proizvodov. Namreč običajni načini prototipiranja zahtevajo velik finančni kot tudi časovni zalogaj. V večini primerov pa seveda prva verzija prototipa ni končna, temveč potrebuje več iteracij. V kolikor imamo v podjetju na razpolago 3D tiskalnik in znanje iz 3D dizajniranja ali 3D skeniranja, lahko čas prototipiranja zmanjšamo za faktor 10 in več, saj ni nam potrebno zadeve pošiljati zunanjemu izvajalcu, čakati na pošiljko več tednov, samo zato, da vidimo, da prva zamisel ni delovala.

Vsebina:

Udeleženci programa bodo spoznali princip delovanja treh temeljnih 3D tehnologij in kje se danes lahko tovrstne tehnologije s pridom uporablja. Tekom tečaja bodo udeleženci spoznali različne vrste 3D tiskalnikov in 3D skenerjev, njihove prednosti in slabosti. Preskusili se bodo z rokovanjem omenjenih strojev in se tako naučili kje se lahko pojavljajo v praksi najbolj običajne težave, ter kako tovrstne težave tudi rešiti. Naučili se bodo uporabljati program za ustvarjanje poljubnih 3D objektov, pri čemer bo močan poudarek na načinu dizajniranja, ki najbolj ustreza naknadnemu 3D tisku modela in posledično omogoča manjše porabe materiala in časa izdelave.

Program je sestavljen iz treh vsebinskih področij, ki se pri izvedbi ves čas prepletajo:

Vsebinski sklop – 3D modeliranje

- Uporabnost 3D modeliranja v najrazličnejših panogah

- Primerjava različnih programov za 3D modeliranje (CAD in digitalno kiparstvo)

- Praktično usposabljanje v programskem paketu Fusion360 (modeliranje / dizajniranje)

- Na kaj moramo biti pozorni v kolikor bi radi model naknadno tudi natisnili

Vsebinski sklop – 3D skeniranje

- Načini delovanja različnih 3D skenerjev (prednosti in slabosti posamezne tehnologije)

- Pregled programskega okolja Metashape (fotogrametrija)

- Prikaz praktične uporabe profesionalnega 3D skenerja znamke Einscan

- Najpogostejše težave pri 3D skeniranju in kako le-te omiliti oziroma odstraniti

Vsebinski sklop – 3D tisk

- Varno rokovanje z različnimi tipi 3D tiskalnikov

- Praktično usposabljanje na FDM tiskalniku (taljivi filament)

- Praktično usposabljanje na SLA tiskalniku (svetlobno občutljiva smola)

- Optimalna postavitev modelov (krajšanje časa tiska in zmanjšanje odpadnega materiala)

 

Potek usposabljanja:

Trajanje: 50 šolskih ur 

Potek: 10 srečanj po 5 šolskih ur - 2x tedensko (PON. od 16.00 do 20.00 in SOB. od 9.00 do 13.00)

 

Sobota - 27. 8. 2022 od 9.00 do 13.00

Ponedeljek - 29. 8. 2022 od 16.00 do 20.00

Sobota - 3. 9. 2022 od 9.00 do 13.00

Ponedeljek - 5. 9. 2022 od 16.00 do 20.00

Ponedeljek - 12. 9. 2022 od 16.00 do 20.00

Sobota - 17. 9. 2022 od 9.00 do 13.00

Ponedeljek - 19. 9. 2022 od 16.00 do 20.00

Sobota - 24. 9. 2022 od 9.00 do 13.00

Ponedeljek - 26. 9. 2022 od 16.00 do 20.00

Sobota - 1. 10. 2022 od 9.00 do 13.00

 

Kje: GEPŠ - Enota Srednja elektro in pomorska šola Portorož

Predviden pričetek:

SOBOTA, 27.8.22 od 9:00 

 

Kdo se lahko vključi? 

Zaposleni (ne pedagoški delavci), samozaposleni, kmeti

Obveznosti: 80% prisotnost

Prijave sprejemamo na PRIJAVA

Več info: pos.geps@gmail.com ali 070 580 072