V družbi GVO, d.o.o., smo se odločili, da v šolskem letu 2023/2024 podelimo 11 kadrovskih štipendij. Smo član Skupine Telekom in se z več kot 400 zaposlenimi uvrščamo med velika slovenska podjetja. Poslanstvo naše družbe je zagotavljanje celovitih in do okolja prijaznih rešitev s področij projektiranja, geodezije, gradnje, upravljanja ter vzdrževanja telekomunikacijskih in elektroenergetskih omrežij.

Zaposleni so najpomembnejši vir uresničevanja našega poslanstva. S štipendijo želimo spodbuditi razvoj mladega kadra ter istočasno spodbuditi nadaljnji razvoj podjetja. Mladim štipendistom bi omogočili izobraževanje ob prejemanju štipendije in zagotovljeno delovno mesto.

Zato vabimo vaše dijake/študente, da oddajo vlogo za pridobitev štipendije na elektronski naslov zaposlitev@gvo.si  za naslednje profile:

  1. elektrikar
  2. elektrotehnik

3.  tehnik elektronskih komunikacij

  1. inženir telekomunikacij
  2. inženir gradbeništva

Štipendistom nudimo:

  1. redno stimulativno štipendijo
  2. vsakoletno praktično delo
  3. mentorstvo pri praktičnem delu
  4. zaposlitev po končanem šolanju

V prilogi posredujemo razpis in vas prosimo za objavo na spletnih straneh/oglasnih deskah vaše šole/fakultete.

Za vsa dodatna pojasnila ostajamo na razpolago.